علامت ایران ایرانی مسابقه قالیباف انتخابات

علامت: ایران ایرانی مسابقه قالیباف انتخابات ایرانیان حسن روحانی ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز بازار خودرو براق سازی در واردات ماشین ، سه دستور هفته جاری وزير امور اقتصاد و دارايی

مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد شريعتمداري هركدام در گزارشي جداگانه عنوان تخلف در واردات ماشین را مورد بررسي قرار دادند. شريعتمداري گزارشي مبس

براق سازی در واردات ماشین ، سه دستور هفته جاری وزير امور اقتصاد و دارايی

سه دستور هفته جاری وزير امور اقتصاد و دارايی/ براق سازی در واردات خودرو

عبارات مهم : ماشین

مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد شريعتمداري هركدام در گزارشي جداگانه عنوان تخلف در واردات ماشین را مورد بررسي قرار دادند. شريعتمداري گزارشي مبسوط در اين زمينه به رييس جمهور ارسال كرد و وزير اقتصاد نيز در تازه ترين پست اينستاگرام خود به واردكنندگان متخلف اشاره كرد و نوشت: «حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي گيريم.»

او در پست اينستاگرامي خود نوشته است: «ريال به ريال از درآمدهاي اين سرزمين كه با سختي، تلاش شبانه روزي و كار بي وقفه فعالان بخش خصوصي و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروهي خاص نيست بلكه بايد عادلانه و برنامه ريزي شده است صرف توسعه ملي شود. برهمين اساس شرکت امور مالياتي بعد از برگزاري جلسات كارشناسي، مكلف شده است تا با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شركت هايي بپردازد كه با ارز ٤٢٠٠ توماني اقدام به واردات ماشین كرده اند.» كرباسيان در عين حال كه وقت اجراي اين دستور را يك هفته اعلام كرده، تاكيد داشته است: «دولت در راستاي تامين منافع ملي، حركت در مسير توسعه و حفظ منافع شهروندان و كارآفرينان و با تكيه بر «قدرت حكمراني» خود از منابع كشور پاسداري مي كند.»

براق سازی در واردات ماشین ، سه دستور هفته جاری وزير امور اقتصاد و دارايی

وزير امور اقتصاد و دارايي بر همين اساس سه فرمان هفته جاري خود را اعلام و عنوان كرده است: «اول: گمرك و وزارت صنعت ليست تمامي شركت ها و اشخاص واردكننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و شرکت امور مالياتي قرار داده تا بررسي هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر، ليست مورد نظر به زودي در اختيار افكار عمومي هم قرار خواهد گرفت. دوم: در صورتي كه واردكنندگان ماشین با ارز ٤٢٠٠ توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار كرده باشند و اين درآمد را «ابراز كنند» ماليات آنها براساس قانون و برمبناي كارشناسي دقيق شرکت امورمالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده است كالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت مورد بررسي قرار مي گيرد.

مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد شريعتمداري هركدام در گزارشي جداگانه عنوان تخلف در واردات ماشین را مورد بررسي قرار دادند. شريعتمداري گزارشي مبس

البته شرکت هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي كل كشور و شرکت حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان هم با گروهي كه كالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند كرد. سوم: در صورتي كه اين گروه از واردكنندگان با ارز ٤٢٠٠ توماني اقدام به واردات كرده باشند و درآمدي بيشتر از آنكه ابراز مي كنند، كسب كرده باشند شرکت مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به مثابه افرادي كه «فرار مالياتي» انجام داده اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد كرد.»

كرباسيان در عين حال در مورد رسيدگي به وضعيت واردكنندگان ماشین با ارز ۴۲۰۰ توماني خارج از روال اداري و بررسي پرونده مالياتي خريداران عمده سكه و ارز خارج از روال اداري براي تشخيص پولشويي يا فرار مالياتي را نيز صادر كرده هست. او خاطرنشان كرده است: همچنين با توجه به حساسيت موضوع، كارگروهي تخصصي در شرکت امور مالياتي تشكيل شده است و بررسي سوابق مالياتي افراد حقيقي و حقوقي فعال در بازار ارز و سكه از حيث اطمينان از عدم پولشويي و فرارهاي مالياتي در دستور كار قرار گرفته و به منظور تسهيل و تسريع فرآيندهاي اجرايي مرتبط با رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي اين افراد گروه هاي اجرايي و تخصصي خاص تعريف شده است تا رسيدگي به اين نوع پرونده هاي خارج از روال مرسوم اداري صورت پذيرد.

وزير امور اقتصادي تاكيد كرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و كارآفريناني كه سختكوشانه تناوب هاي توليد را به گردش درمي آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادي از طريق ابزارهاي حكمراني و قانوني برخورد جدي خواهيم كرد. وزارت اقتصاد حامي بخش خصوصي مولد و متعهدي است كه نفسش در بعد کارها منفعت طلبانه عده ‎اي به شماره افتاده ولی همچنان در عرصه باقي مانده تا براي اين كشور اشتغال خلق كند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسووليت هاي قانوني خود كوتاه نخواهد آمد.

براق سازی در واردات ماشین ، سه دستور هفته جاری وزير امور اقتصاد و دارايی

انتشار دستورات سه گانه وزير اقتصاد در صفحه اينستاگرامش در شرايطي است كه هنوز ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني خودروهاي وارداتي سال گذشته مفتوح است و هر روز جزييات جديدي از تخلفات اين ثبت سفارش ها رو مي شود. به تازگي خبرها حكايت از نامه دستنويسي دارد كه وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت در روزهاي بسته بودن سايت ثبت سفارش صادر كرده است.

يك سال پيش و زماني كه ماجراي ثبت سفارش هاي غيرقانوني شروع شد حتي دليل بسته شدن سامانه ثبت سفارش در هاله اي از ابهام بود و همه تعدد واردات ماشین را دليل اين امر مي دانستند ولی با ثبت سفارش تعداد زيادي از خودروهاي خارجي اين دليل هم كمرنگ شد تا دست هاي پشت پرده واردات ماشین مشخص شوند. البته زماني عامل اين ثبت سفارش هكرها خوانده شدند ولی با تكذيب وزارت صمت و فشار شرکت بازرسي كشور بالاخره بیانات مجتبي خسروتاج روي ديگر تخلفات روي داده را روشن كرد. خسروتاج، معاون شريعتمداري گفت كه «افراد متخلف از درون وزارت بوده اند و شرح ماجرا به مراجع ذي ربط اعلام شده است و در حال پيگيري است.»

مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد شريعتمداري هركدام در گزارشي جداگانه عنوان تخلف در واردات ماشین را مورد بررسي قرار دادند. شريعتمداري گزارشي مبس

اما ماجرا از اين قرار بوده كه وزارت صمت پيش از اعلام شرکت بازرسي كل كشور، عنوان را با شرکت حراست كل كشور، گمرك، ناجا و وزارت اطلاعات در ميان گذاشته هست. اطلاعات تازه به دست آمده از سوي رويداد ٢٤ نشان مي دهد كه محمدرضا نعمت زاده در تاريخ ٢٤/۴/٩٦ در نامه اي غيررسمي و به صورت دست نوشت، دستور عدم ثبت سفارش ماشین را به قائم مقام خود مجتبي خسروتاج ابلاغ مي كند، با اين وجود در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش ماشین به وسیله فردي كه با معرفي شخص خسروتاج به اين كار گمارده شده است بود، باز مي شود تا چند شركت بزرگ واردات خودرو، در اقدامي غيرقانوني اقدام به ثبت سفارش كنند و سودهاي كلاني از اين انحصار به دست بياورند.

بعد از تغيير دولت و شروع وزارت محمد شريعتمداري، درست چندماه بعد از استقرار، از اين تخلف مطلع مي شود و بلافاصله به حسيني، رييس مركز حراست وزارتخانه دستور صريح براي پيگيري عنوان مي دهد و براي اولين بار طي نامه اي در تاريخ ٢٥/۱۰/٩٦ ماجرا را به شرکت حراست كل كشور شرح مي دهد. همچنين طي سه نامه جداگانه با گمرك، مركز شماره گذاري ناجا و وزارت اطلاعات، مكاتبه مي كند. شريعتمداري در نامه به گمرك دستور عدم ترخيص خودروها را مي دهد و در نامه بعدي به مراكز شماره گذاري عدم پلاك شدن خودروها را ابلاغ مي كند و طي نامه اي از وزارت اطلاعات درخواست پيگيري دقيق و فوري ماجرا را خواستار مي شود و در نهايت در نامه اي ۲۰ صفحه اي به رييس جمهور توضيحات كامل را ارايه مي دهد تا مشخص شود چه كساني در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخلف سازماندهي شده است به سودهاي كلاني رسيدند.

براق سازی در واردات ماشین ، سه دستور هفته جاری وزير امور اقتصاد و دارايی

گزارش واردات ماشین به پاستور رفت

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت راجع به واردات ماشین و فساد زنجيره اي به جا مانده از قبل، به رييس جمهوري تقديم شد. «محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفت: در راستاي شفافيت، گزارش اين وزارتخانه راجع به واردات ماشین و فساد زنجيره اي به جا مانده از قبل، به رييس جمهوري تقديم شد. وي افزود: براي ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتكار كالاهايي كه با ارز دولتي وارد شده است اند، از روز شنبه ستاد مبارزه با احتكار و اختفا به طور ويژه شروع به كار مي كند.

پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصيص يافته به قیمت رسمي در اختيار بانك مركزي بوده و نسبت به انتشار اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده هست. وي ادامه داد: با تقاضاي بانك مركزي، كدهاي اچ.اس (HS) مربوط به نظام هماهنگ شده است گمركي مربوط به ماشین را در فهرستي با بانك مركزي اعلام كرديم تا اسامي دريافت كنندگان ارز ٤٢٠٠ توماني براي واردات مجاز ماشین اطلاع رساني شود.

اعتماد

واژه های کلیدی: ماشین | اقتصاد | اقتصاد | واردات | ثبت سفارش | وزارت اطلاعات | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz