علامت ایران ایرانی مسابقه قالیباف انتخابات

علامت: ایران ایرانی مسابقه قالیباف انتخابات ایرانیان حسن روحانی ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار حوادث شیاطین مسافربرنما به اعدام محکوم شدند

دو مرد جوان که در پوشش مسافربر دختر دانشجو را ربوده و وی را آزار داده بودند با حکم قضایی به اعدام محکوم شدند. دخترجوان با کمک یکی از دوستان دو متهم توانسته بود

شیاطین مسافربرنما به اعدام محکوم شدند

شیاطین مسافربرنما به اعدام محکوم شدند

عبارات مهم : اعدام

دو مرد جوان که در پوشش مسافربر دختر دانشجو را ربوده و وی را آزار داده بودند با حکم قضایی به اعدام محکوم شدند. دخترجوان با کمک یکی از دوستان دو متهم توانسته بود از منزل جهنمی بگریزد.

به گزارش جام جم، اوایل سال 93 دخترجوانی به پلیس آگاهی رفت و کمک خواست. دختر 19ساله به پلیس گفت که از سوی چند مرد جوان ربوده و مورد آزار قرار گرفته است.

وی در تشریح بلایی که سرش آمده بود، گفت: دانشجوی دانشگاهی در ورامین هستم . آن روز از دانشگاه به منزل برمی گشتم که سوار یک پراید سفید شدم که دو سرنشین مرد داشت. گمان می کردن راننده مسافر کش هست. بعد از طی مسافتی، راننده عوض کردن مسیر داد و به او اعتراض کردم. خواستم از ماشین پیاده شوم، ولی همان موقع مرد جوانی که کنارم نشسته بود به رویم چاقو کشید و مرا ترساندن به فوت کرد.

شیاطین مسافربرنما به اعدام محکوم شدند

دختر پریشان احوال ادامه داد: مردان شیطان صفت مرا به منزل ای در حاشیه ورامین بردند. آنجا راننده من را با دو مرد دیگر تنها گذاشت و رفت. دو مرد جوان با ترساندن چاقو و بدون توجه به التماس هایم مرا آزار دادند. همان موقع یکی از مردان شیطان صفت با دوست دیگرش تماس گرفت و او را هم به منزل جهنمی دعوت کرد. ولی هنگامی که مرد جوان به آنجا آمد و حال و روزم را دید دلش برایم سوخت. او از دوستانش خواست تا ما را در اتاق تنها بگذارند. سپس کمک کرد تا بتوانم از منزل جهنمی فرار کنم.

این دختر که از به یاد آوردن خاطرات وحشتناک در منزل جهنمی بار دیگر به گریه افتاده بود گفت: من به منزل برگشتم و ماجرا را به مادرم گفتم. سپس تصمیم گرفتم تا از مردان شیطان صفت شکایت کنم.

دو مرد جوان که در پوشش مسافربر دختر دانشجو را ربوده و وی را آزار داده بودند با حکم قضایی به اعدام محکوم شدند. دخترجوان با کمک یکی از دوستان دو متهم توانسته بود

با نشانی هایی که دختر دانشجو از مردی که وی را فراری داده بود به پلیس داد اسماعیل 26ساله بازداشت شد. وی گفت: دوستانم کامران و احسان با من تماس گرفتند و مرا به منزل ای در حاشیه ورامین دعوت کردند. آنها گفته بودند دختری را همراه خود به آنجا آورده اند که حاضر است در قبال دریافت پول با ما رابطه برقرار کند. من هنگامی که به آنجا رفتم و دختر جوان را دیدم متوجه ماجرا شدم. به همین خاطر دوستانم را فریب دادم تا دختر جوان بتواند بگریزد.

به دنبال بیانات اسماعیل، کامران و احسان بازداشت شدند.

آنها که چاره ای غیر از بازگویی حقیقت نداشتند به آزار دختر جوان اعتراف کردند و گفتند جهت تفریح او را ربوده بودند. راننده خودروی پراید نیز به اتهام آدم ربایی شناسایی و بازداشت شد.

شیاطین مسافربرنما به اعدام محکوم شدند

متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند. در جلسه دادگاه دختر جوان جهت دو متجاوز اشد مجازات خواست و گفت: بیش از چهار سال است که از این ماجرای تلخ می گذرد، ولی من هر شب کابوس می بینم و آرام و قرار ندارم. این ماجرا تاثیر بدی در روحیه ام گذاشته هست. من حتی ناچار شدم درس و دانشگاهم را رها کنم. حالا در این سال ها تحت درمان یک روانپزشک هستم، ولی زندگی ام نابود شده است هست. اگر مرد جوان به دادم نمی رسید و مرا فراری نمی داد بی شک خودم را همانجا کشته بودم.

سپس کامران که متاهل است و در میدان میوه تره بار کار می کند به دفاع پرداخت و گفت: من و دوستم جهت هیجان دست به این کار زدیم و نمی دانستیم تاوان آزار یک دختر اعدام است.

دو مرد جوان که در پوشش مسافربر دختر دانشجو را ربوده و وی را آزار داده بودند با حکم قضایی به اعدام محکوم شدند. دخترجوان با کمک یکی از دوستان دو متهم توانسته بود

احسان ولی ادعای تازه ای مطرح کرد و گفت: دختر جوان با میل خودش همراه ما به آنجا آمده بود. در آخر جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده کامران و احسان را به اعدام محکوم کرد. مرد جوانی که دختر جوان را فراری داده بود تبرئه و پرونده راننده پراید سفید به دادسرا فرستاده شد تا به زودی به جرم وی پیگیری شود.

شیاطین مسافربرنما به اعدام محکوم شدند

واژه های کلیدی: اعدام | شیطان | راننده | ورامین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz