علامت ایران ایرانی مسابقه قالیباف انتخابات

علامت: ایران ایرانی مسابقه قالیباف انتخابات ایرانیان حسن روحانی ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مدیر دولت اصلاحات چه کرد که هم فساد کم کردن یافت،هم اقتصاد رشد کرد؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی در گفت وگو با «اعتماد» اظهار داشت: درصورت عوض کردن در ترکیب کابینه و ترمیم تیم اقتصادی، نمی

مدیر دولت اصلاحات چه کرد که هم فساد کم کردن یافت،هم اقتصاد رشد کرد؟

مدیر دولت اصلاحات چه کرد که هم فساد کم کردن یافت،هم اقتصاد رشد کرد؟

عبارات مهم : اقتصاد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی در گفت وگو با «اعتماد» اظهار داشت: درصورت عوض کردن در ترکیب کابینه و ترمیم تیم اقتصادی، نمی توان انتظار داشت که همه پرسشها حل شوند ولی قطعا این اقدام موثر خواهد بود و بخشی از پرسشها را حل می کند.

مدیر دولت اصلاحات چه کرد که هم فساد کم کردن یافت،هم اقتصاد رشد کرد؟

وی افزود:

* تيم اقتصادي دولت تنها مقصر شرايط فعلي نيست و به جز پرسشها و عوامل خارجي، بخش هاي ديگري در قوه مجريه و بيرون قوه مجريه در ايجاد اين شرايط نقش دارند. نگراني جدي ما اين است كه اين انتظار در جامعه ايجاد شود كه قرار است درصورت تغيير يك يا دو وزير در تركيب تيم اقتصادي، همه مشكلات يكشبه مرتفع شده است و ثبات به بازار برگردد. حال آنكه قطعا اين تغييرات در كابينه و تركيب تيم اقتصادي قادر به گشايش كامل و حل تمامي مشكلات اقتصادي كشور نخواهد بود، هرچند اعمال اين تغييرات ضروري است و قطعا نيز به طور نسبي در حل مشكلات موثر خواهد بود.

*

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی در گفت وگو با «اعتماد» اظهار داشت: درصورت عوض کردن در ترکیب کابینه و ترمیم تیم اقتصادی، نمی

مشكل اساسي امروز كشور بي اعتمادي و نگراني جامعه نسبت به آينده هست. امروز وقتي به كف بازار مي رويم اين نگراني جامعه را به وضوح درك مي كنيم و در حالي شاهد اين نگراني عميق هستيم كه همين مردم در طول ٨ سال جنگ تحميلي اين چنين آشفته حال و پريشان خاطر نبودند، همانطور كه در جريان فشار شديد ناشي از تحريم هاي سنگين در وقت دولت نهم و دهم نيز اين چنين دلواپس نبودند.

*علت اصلي آشفته حالي و پريشان خاطري مردم اين است كه احساس مي كنند پشت ارزش خالي هست. شايد بخشي از اين احساس بي اعتمادي در جامعه ناشي از تبليغات رسانه اي خارجي است كه به خصوص با اتكا به امكانات فضاي مجازي سعي در پيشبرد اهداف رسانه اي خود عليه كشور دارد. به هر حال آنچنان كه در سال هاي اخير شاهد بوديم، اين رسانه ها به كرات از مسوولان متفاوت كشور نام برده و مدعي شده است اند كه فلان مسوول بلندپايه فلان مقدار در فلان بانك داخلي يا خارجي سپرده دارد و هيچ كس هم تكذيب نمي كند يا به بيان دقيق تر پاسخ روشن و قانع كننده اي نمي دهد. در اين شرايط طبيعي است كه جامعه به اين نتيجه رسيده كه نكند اين مدعيات صحيح باشند. مهم تر از آن، معناي اين اتفاق هست. ما به كرات اين حرف ها را از مردم مي شنويم كه اين مسوولان بارشان را بسته اند و مترصد فرصتي هستند تا از كشور فرار كنند.

نكته ديگر اين است كه در اين سال ها مديراني روي كار آمدند كه به لحاظ سطح اقتصادي فاصله قابل توجهي با بدنه جامعه داشتند. هرچند اعتقاد نيستم مديران ارشد بايد بي پول و فقير باشند يا لزوما ازميان افراد تحت پوشش كميته امداد گزینش شوند ولی آنچه باعث نگراني است اين است كه شكاف ميان مسوولان و جامعه افزايش چشمگيري داشته است و درنتيجه ديوار بي اعتمادي مردم نسبت به مسوولان هر روز رفيع تر از قبل مي شود.

مدیر دولت اصلاحات چه کرد که هم فساد کم کردن یافت،هم اقتصاد رشد کرد؟

*اخيرا تصاويري از اعتراض مردم خرمشهر در فضاي مجازي منتشر شد كه درميان بسياري از صحنه هاي ناراحت كننده آن، صحنه اي بسيار زيبا نيز ديده مي شد. آنجا كه فرماندار اين شهر در جمع معترضان حاضر شد و درمقابل فرياد اعتراض مردم، دست هايش را روي چشمانش گذاشت و خاضعانه با معترضان همدلي كرد. اين واکنش‌ها بايد الگوي همه مديران باشد. مطمئن باشيد مردم هيچ آسيبي به ما نمي رسانند.

*آقاي خاتمي در ابتداي دولت اصلاحات سلسله جلسات منظمي را با اقتصاددانان متفاوت برگزار مي كرد و نكته حايز اهميت در اين جلسات آن بود كه آقاي خاتمي در دعوت از اقتصاددانان گرايش سياسي و حتي رويكرد اقتصادي آنها كه چپ و سوسياليستي فكر مي كنند يا نگاه راست گرايانه و ليبراليستي به اقتصاد دارند را درنظر نمي گرفت و سعي داشت نظرات همه كارشناسان و به تعبيري تا حد ممكن همه ديدگاه ها را ببيند. اين جلسات متعدد در يك سال نخست دولت آقاي خاتمي ادامه داشت و تا جايي كه در خاطرم هست، تعداد اين جلسات حتي از ١٠٠ جلسه عبور كرد. در ادامه براساس احصاي نقطه نظرات اين اقتصاددانان اقدام به بنيانگذاري و ايجاد استراتژي اقتصاد ملي ايران كرد و همين استراتژي باعث شد كه دولت اصلاحات در قياس با دولت هاي ديگر، دولتي پاكدست و به دور از فساد بود. دولتي كه داراي رشد اقتصادي مناسب بود و همه امور در اين دولت به روي روالي منطقي قرار گرفت.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی در گفت وگو با «اعتماد» اظهار داشت: درصورت عوض کردن در ترکیب کابینه و ترمیم تیم اقتصادی، نمی

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz